FINQUES

24h/7:

Servei d’emergències per a comunitats 24h/7 dies a la setmana

GESTIONS COMPTABLES I DE TRESORERIA:

Pagament de les actuacions realitzades a la Comunitat
Tramitació del 347
Pagament de les factures
Preparació i realització de liquidacions dels comptes generals anuals
Seguiment i reclamació de quotes impagades comunitàries

GESTIONS GENERALS:

Convocatòria de reunions
Execució dels acords de la Junta
Assistència a reunions amb els membres de la Junta

REPARACIONS I SINISTRES:

Tramitació de sinistres de la Comunitat i seguiment
Seguiment de les tasques realitzades pels industrials fins a la seva
finalització
Tramitació de la Llei de protecció de dades

ASSEGURANCES:

Pots consultar la informació de les assegurançes aquí